От години социалните мрежи са силен инструмент и аргумент в света на бизнеса.

Фирми от резличен вид популяризиат дейността си, хора градят личен имидж, социални кампании набират последователи.

Вярваме, че познаваме спецификите и силата на социалните медии и ви предлагаме да използваме това за доброто на вашия бизнес.

Професионалната поддръжка на профилите ви в социалните мрежи може да донесе много ползи и добавена стойност.

От нас може да поискате:

увеличаване разпознаваемостта на бранда;

изграждане на доверие и позитивен имидж;

популяризиране на мястото, услуги и продукти;

стимулиране на продажби;

изграждане на мрежа от лоялни клиенти;

Поради тази причина предлагаме на нашите клиенти следните услуги:

Създаване на профили в социалните мрежи

Гугъл + и бизнес
LinkedIN бизнес страница
Фейсбук страница
Инстаграм
Туитър
YouTube канал

Цената за създаването на всеки профил е 100 лв, като пакет от всичките е 400 лв с отстъпка.

Сумата включва създаване на профила, направа на антетка и добавяне на данни за контакт.

Също така предлагаме и различни пакети, за поддръжка както на Фейсбук страници така и на други социални и бизнес профили.

Цени за професионална поддръжка на Фейсбук страници

Пакет – „Социален старт“

12 поста на месец, обогатени със снимков материал и целеви послания;
създаване на едно събитие или игра;
излъчване на една платена публикация (с отделен от пакета бюджет);
Поддръжка на комуникация с аудиторията;
Създаване на план за бъдещ период и предоставяне на статистика.

Цена 200-250 лв

Пакет „Социален предприемач“ (подходящ за фирми с малък бюджет)

24 поста на месец, обогатени със снимков/видео материал и целеви послания;
създаване на две игри или събития;
излъчване на 2-3 платени публикации (с отделен от пакета бюджет);
Поддръжка на комуникация с аудиторията;
Създаване на план за бъдещ период и предоставяне на статистика.

Цена 400-500 лв

Пакет „Социална звезда“

36 поста на месец (ежедневно), обогатени със снимков/видео материал и послания;
създаване на три игри или събития;
излъчване 5 платени публикации (с отделен от пакета бюджет)
Поддръжка на комуникация с аудиторията
Създаване на план за бъдещ период и предоставяне на статистика.

Цена 600-750 лв

Инвестициите за платените публикации, се договарят и заплащат отделно от пакета за поддръжка на Фейсбук страницата. Например при бюджет за реклама 100 лв, изразходената сума за периода на рекламата, се добавя към сумата за поддръжка на Фейсбук страницата.

Договори за поддръжка на страниците се сключват за период от мин 3 мес. При сключване на договор за период от 6 месеца, клиентът получава един месец поддръжка бонус.

При сключване на договор за поддръжка на повече от пет Фейсбук страници от един пакет, клиентът получава поддръжка на една страница от същия тип пакет, бонус.

Заплащането за услугата се извършва на месечна база.

  • Всички посочени цени са крайни с фактура.